LG 84UB980V User Manual

Page 203

Advertising
background image

11

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ENG

SL

O

VE

N

Č

IN

A

Sledovanie 3D zobrazenia (len 3D modely)

VAROVANIE

Prostredie pri sledovaní

y

Čas sledovania

- Pri sledovaní obsahu vo formáte 3D si každú hodinu dajte prestávku 5 až 15 minút. Dlhodobé sledovanie

obsahu vo formáte 3D môže vyvolať bolesti hlavy, závraty, únavu alebo námahu očí.

Fotosenzitívne osoby trpiace záchvatmi a chronicky choré osoby

y

Pri vystaveniu pôsobeniu blikajúceho svetla alebo určitým vzorom v obsahu vo formáte 3D sa u niektorých

používateľov môžu vyskytnúť záchvaty alebo iné abnormálne príznaky.

y

Ak máte pocit nevoľnosti, ste tehotná alebo trpíte chronickou chorobou, ako je epilepsia, poruchy srdcového

rytmu alebo poruchy krvného tlaku atď., nepozerajte videá vo formáte 3D.

y

Obsah vo formáte 3D sa neodporúča sledovať osobám trpiacim na stereoslepotu alebo anomálie vnímania

priestorového obrazu. Pri sledovaní sa u nich môže vyskytnúť dvojité videnie alebo nepohodlie.

y

Ak trpíte na strabizmus (škúlenie), amblyofiu (slabozrakosť) alebo astigmatizmus, môžete mať problémy s

vnímaním hĺbky a v dôsledku dvojitého videnia môžete ľahko pocítiť únavu. Odporúča sa, aby ste si dávali

prestávky častejšie než priemerná dospelá osoba.

y

Ak jedným okom vidíte lepšie než druhým okom, pred sledovaním obsahu vo formáte 3D použite prostriedky na

úpravu zraku.

Príznaky vyžadujúce prerušenie alebo ukončenie sledovania obsahu vo formáte 3D

y

Nesledujte obsah vo formáte 3D, ak pociťujete únavu v dôsledku nedostatku spánku, prepracovania alebo

požitia alkoholu.

y

Ak spozorujete tieto príznaky, prestaňte s používaním alebo sledovaním obsahu vo formáte 3D a oddýchnite si,

kým tieto príznaky nezmiznú.

- Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Medzi takéto príznaky môže patriť bolenie hlavy, bolenie

očí, závraty, nevoľnosť, búšenie srdca, rozmazané videnie, nepohodlie, dvojité videnie, nepríjemné pocity z

pozerania alebo únava.

Advertising
This manual is related to the following products: