Регистриране на дистанционно управление magic, Как да използвате дистанционното управление magic – LG 84UB980V User Manual

Page 289

Advertising
background image

29

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ MAGIC

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Разпознаването на глас

За да използвате функцията за разпознаване

на глас е необходимо да разполагате с мрежова

връзка.

1. Натиснете бутона “Разпознаване на глас”.

2. След като прозореца на гласовия дисплей

се появи вляво на телевизионния екран,

изговорете текста, който желаете.

• Разпознаването на глас може да не

премине успешно, ако говорите прекалено

бързо или прекалено бавно.

• Използвайте дистанционното управление

Magic Motion на разстояние не повече от 10

см от лицето си.

• Скоростта на разпознаване може да е

различна в зависимост от особеностите

на потребителя (глас, произношение,

интонация и скорост), както и от околната

среда (шум сила на звука на телевизора).

Регистриране на дистанционно

управление Magic

Как да регистрирате дистанционното управление

Magic Remote

BACK

HOME

P

MY APPS

(Колелце)

За да използвате дистанционното

управление Magic Remote, първо го

сдвоете с вашия телевизор.

1 Поставете батериите в

дистанционното управление

Magic Remote и включете

телевизора.

2 Насочете дистанционното

управление Magic Remote към

телевизора и натиснете бутона

BACK

HOME

P

MY APPS

Колелце (OK) на дистанционното.

* Ако телевизорът не успее да

регистрира дистанционното

управление Magic Remote,

опитайте отново, след като

изключите и включите обратно

телевизора.

Как да отмените регистрацията на

дистанционното управление Magic Remote

(НАзАД)

(Home)

Натиснете едновременно бутоните

(НАзАД) и (Home) в

продължение на пет секунди, за

да преустановите връзката между

дистанционното управление Magic

Remote и телевизора ви.

* Натискането и задържането

на бутона

(ИзХОД към

НА ЖИВО) ще ви позволи да

отмените и да регистрирате

повторно дистанционното

управление Magic Remote.

Как да използвате

дистанционното управление

Magic

y

Разтръскайте леко

дистанционното управление

Magic Motion наляво-надясно

или натиснете бутоните

(Home),

,

за да

накарате показалеца да се

появи на екрана.

(При някои модели телевизори,

показалецът ще се появи,

когато завъртите бутона

Колелце.)

y

Ако показалецът не е

използван за определен

период от време или

дистанционното управление

Magic Motion е поставено

на равна повърхност, то

показалецът ще изчезне.

y

Ако стрелката не се

движи гладко, може да

я рестартирате, като я

преместите до края на екрана.

y

Дистанционното управление

Magic Remote изразходва

енергията на батерията по-

бързо, отколкото стандартно

дистанционно управление

поради допълнителните си

функционалности.

Advertising
This manual is related to the following products: