LG 84UB980V User Manual

Page 324

Advertising
background image

30

LIIKUMISTUNDLIKU KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

ENGEE

ST

I

Hoiatused liikumistundliku

kaugjuhtimispuldi kasutamisel

y

Kasutage pulti maksimaalse sidekauguse (10 m)
ulatuses. Puldi kasutamisel kaugemalt või takistava
objekti tagant võib tekkida sidetõrge.

y

Sidetõrge võib tekkida ka lähedal asuvate sead-
mete tõttu. Elektriseadmed, näiteks mikrolaineahi
või WLAN-seade võivad põhjustada häireid, kuna
need kasutavad liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga
sama sagedusala (2,4 GHz).

y

Liikumistundlik kaugjuhtimispult võib kukkudes või
põrutada saades kahjustuda.

y

Olge ettevaatlik, et te liikumistundlikku kaugjuhtim-
ispulti kasutades mööbli või teiste inimeste vastu ei
põrka.

y

Tootja või paigaldaja ei saa pakkuda inimeste ohu-
tusega seotud teenuseid, kuna juhtmeta seadmel
võib tekkida elektromagnetilisi häireid.

y

Juurdepääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada
telerist kaugemale kui 1 m. Kui pääsupunkt paigal-
datakse lähemale kui 1 m, ei pruugi liikumistundlik
kaugjuhtimispult raadiosageduslike häirete tõttu
korralikult toimida.

Advertising
This manual is related to the following products: