Poznámka – LG 84UB980V User Manual

Page 177

Advertising
background image

19

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

y

Indikaci loga LG nebo Indikátoru napájení lze zapnout nebo vypnout výběrem položky

Obecné v hlavním

menu. (Závisí na modelu)

POZnÁMKA

1 Inteligentní čidlo – upraví kvalitu a jas obrazu podle okolního prostředí.

2 Tlačítko ovladače - Toto tlačítko je umístěno pod nebo za obrazovkou televizoru.

E Typ : 65/79UB98**

Obrazovka

Reproduktory

Dálkový ovladač a

inteligentní čidla

1

Indikátor napájení

LG logo Světelné

Integrovaná kamera

Tlačítko ovladače

2

Reproduktory(Pouze 79UB98**)

F Typ : 84UB98**

Obrazovka

Reproduktory

Dálkový ovladač a

inteligentní čidla

1

Indikátor napájení

LG logo Světelné

Integrovaná kamera

Tlačítko ovladače

2

Reproduktory

Advertising
This manual is related to the following products: