Ohutusjuhised – LG 84UB980V User Manual

Page 298

Advertising
background image

4

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

OHUTUSJUHISED

Palun lugege enne toote kasutamist järgmised ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.

HOIATUS

y

Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse.

- Otsese päikesevalguse kätte
- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituppa
- Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed
- Köögilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru kätte või sellele võib

tilkuda õli

- Vihma või tuule kätte
- Veeanumate lähedusse, nagu lillevaasid

Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada.

y

Ärge asetage toodet sinna, kus see võib tolmuda.

See võib põhjustada tulekahju!

y

Voolukaabel on lahutusseade. Kaabel peab jääma vabalt kasutatavaks.

y

Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega. Lisaks, kui kaabli kontakt on märg või

tolmuga kattunud, kuivatage toitekaabel või eemaldage tolm.

Võite liigse niiskuse tõttu saada surmava elektrilöögi.

y

Veenduge, et ühendate toitekaabli maandatud vooluvõrku. (V.a seadmed, mis pole

maandatud.)

Võite saada elektrilöögi või viga.

y

Kinnitage toitekaabel täielikult.

Kui toitekaabel pole täielikult kinnitatud, võib tekkida tulekahju.

y

Veenduge, et toitekaabel ei puutu kokku kuumade esemetega nagu nt küttekehad.

See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi!

y

Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid, samuti ärge jätke seda toote alla.

Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Advertising
This manual is related to the following products: