Instrucţiuni de siguranţă – LG 84UB980V User Manual

Page 230

Advertising
background image

4

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

iNSTRUcţiUNi De SigURANţĂ

Citiţi cu atenţie aceste măsuri de siguranţă înainte de a utiliza produsul.

AVeRTiSMeNT

y

Nu amplasaţi televizorul şi telecomanda în următoarele medii:

- Într-un loc expus luminii directe a soarelui
- Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar fi o cameră de baie
- În apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe şi alte dispozitive care produc

căldură

- În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor, unde produsele pot fi

expuse rapid la abur sau ulei

- Într-o zonă expusă ploii sau vântului
- În apropierea containerelor de apă, cum ar fi vazele

Nerespectarea acestor indicaţii poate avea ca urmare izbucnirea unui incendiu, electrocuta-

rea, defectarea produsului sau deformarea acestuia.

y

Nu amplasaţi produsul în locuri în care poate fi expus la praf.

Aceasta poate cauza pericol de incendiu.

y

Ştecherul de alimentare permite deconectarea produsului. Ştecherul trebuie să fie

întotdeauna uşor accesibil.

y

Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude. În plus, dacă pinul cablului este ud sau acoperit de

praf, uscaţi complet ştecherul sau ştergeţi praful.

Există riscul de electrocutare din cauza umezelii în exces.

y

Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu

împământare. (Exceptând dispozitivele care nu sunt împământate.)

Există riscul de electrocutare sau de rănire.

y

Introduceţi complet cablul de alimentare.

În cazul în care cablul de alimentare nu este introdus complet, există riscul izbucnirii

unui incendiu.

y

Asiguraţi-vă că nu lăsaţi cablul de alimentare să intre în contact cu obiecte fierbinţi, cum

ar fi un corp de încălzire.

Aceasta poate cauza pericol de incendiu sau electrocutare.

y

Nu amplasaţi obiecte grele sau chiar produsul pe cablurile de alimentare.

În caz contrar, este posibil ca acest lucru să cauzeze un incendiu sau electrocutare.

Advertising
This manual is related to the following products: