Led tv, Používateľská príručka – LG 84UB980V User Manual

Page 193

Advertising
background image

w

ww.lg.com

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku
a odložte si ju pre budúce použitie.

POUŽÍVATEĽSKÁ

PRÍRUČKA

LED TV*

*

Televízory LED spoločnosti

LG využívajú obrazovku LCD s

podsvietením LED.

Kliknite na! Používateľská Príručka

Advertising
This manual is related to the following products: