Biztonsági tudnivalók – LG 84UB980V User Manual

Page 94

Advertising
background image

4

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ENG

M

A

G

YA

R

BiZTOnSÁGi TuDniVALÓK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.

ViGYÁZAT

y

Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő környezetekbe:

- Közvetlen napsugárzásnak kitett helyek
- Nedves területek, például fürdőszoba
- Hőforrás közelébe, például kályhák és egyéb hőt kibocsátó eszközök
- Konyhai berendezések vagy párologtató készülékek közelébe, ahol könnyen ki

vannak téve gőznek vagy olajnak

- Esőnek vagy szélnek kitett helyek
- Vizet tartalmazó tárgyak, például vázák közelébe

Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy deformálódás következhet be.

y

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol por érheti.

Ez tűzveszélyes lehet.

y

A hálózati csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. A dugónak könnyen

hozzáférhetőnek kell lennie.

y

Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy po-

rosak, törölje teljesen szárazra, illetve portalanítsa.

Ellenkező esetben a nedvesség halálos áramütést okozhat.

y

A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa. (Kivéve a földelés nél-

küli eszközöket.)

Halálos áramütést vagy sérülést szenvedhet.

y

A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz.

A nem megfelelően csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.

y

Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem ér forró tárgyakhoz, például fűtőtesthez.

Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat.

y

A kábelre se nehéz tárgyat, se készüléket ne helyezzen.

Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.

Advertising
This manual is related to the following products: