LG 84UB980V User Manual

Page 170

Advertising
background image

12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ENG

Č

ES

K

Y

UPOZORnĚnÍ

Prostředí pro sledování

y

Vzdálenost pro sledování

- Při sledování 3D obsahu udržujte vzdálenost odpovídající alespoň dvojnásobku úhlopříčky. Pokud je

sledování 3D obsahu nepříjemné, přesuňte se dále od televizoru.

Věk pro sledování

y

Děti

- Používání/sledování 3D obsahu dětmi mladšími 6 let je zakázáno.

- Děti mladší 10 let mohou přehnaně reagovat a příliš se vzrušit, protože jejich zrak se stále vyvíjí (například

snažit se dotknout obrazovky nebo do ní skočit). Děti sledující 3D obsah vyžadují speciální dozor a

mimořádnou pozornost.

- Děti mají větší binokulární disproporci 3D prezentací než dospělí, protože mají menší vzdálenost mezi

očima. U stejného 3D obrazu proto vnímají větší stereoskopickou hloubku než dospělí.

y

Dospívající

- Dospívající ve věku do 19 let mohou citlivě reagovat kvůli stimulaci ze světla ve 3D obsahu. Doporučte jim,

aby v případě únavy nesledovali 3D obsah příliš dlouho.

y

Starší lidé

- Starší lidé mohou ve srovnání s mladšími vnímat menší 3D efekt. Neseďte blíže k televizoru, než je

doporučená vzdálenost.

Upozornění pro používání 3D brýlí

y

Používejte 3D brýle LG. Jinak nemusíte 3D videa vidět správně.

y

3D brýle nepoužívejte místo normálních brýlí, slunečních brýlí ani ochranných brýlí.

y

Používání upravených 3D brýlí může namáhat zrak nebo způsobovat zkreslení obrazu.

y

Nenechávejte 3D brýle v prostředí s mimořádně vysokými nebo nízkými teplotami. Došlo by k jejich deformaci.

y

3D brýle jsou křehké a snadno se poškrábou. K otírání skel brýlí vždy používejte jemnou, čistou tkaninu.

Nedotýkejte se skel 3D brýlí ostrými předměty a nečistěte/neotírejte je chemickými přípravky.

Advertising
This manual is related to the following products: