LG 84UB980V User Manual

Page 285

Advertising
background image

25

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

ENG

Б

Ъ

Л

ГА

РС

КИ

Подготовка на вградената камера

1 Издърпайте плъзгача на гърба на телевизора.

Плъзгач

Лостче за регулиране

на ъгъла

y

Преди да започнете използване на вградената

камера, свалете защитното покритие.

зАБЕЛЕЖКА

2 Можете да регулирате ъгъла на камерата с

помощта на лостчето за настройка на ъгъла на

гърба на вградената камера.

<Страничен изглед>

Лост

Обектив

3 Натиснете вградената камера надолу, когато не я

използвате.

Наименования на частите на

вградената камера

Обектив на

фотоапарата

Микрофон

Микрофон

Защитно покритие

Проверка на обхвата на заснемане на

фотоапарата

1 Натиснете бутона

(Home), за да получите

достъп до Меню

Home.

2 Изберете

Камера и след това натиснете

бутона

Колелце (OK).

y

При използване на функцията разпознаване

на движение оптималната отдалеченост от

фотоапарата е от 1,5 до 4,5 м.

зАБЕЛЕЖКА

Advertising
This manual is related to the following products: