LG 84UB980V User Manual

Page 235

Advertising
background image

9

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

y

Evitaţi atingerea ecranului sau apăsarea îndelungată a acestuia cu degetul (degetele).

Dacă nu respectaţi această instrucţiune, pe ecran pot apărea efecte temporare de

distorsiune.

y

La curăţarea produsului şi a componentelor acestuia, întâi deconectaţi alimentarea

şi curăţaţi ştergând cu o lavetă moale. Aplicarea unei forţe excesive poate cauza

zgârieturi sau decolorare. Nu pulverizaţi apă şi nu ştergeţi cu o lavetă umedă. Nu

utilizaţi niciodată produse de curăţat sticla, produse de lustruit destinate autovehiculelor

sau de uz industrial, substanţe abrazive sau ceară, benzen, alcool etc., ce pot deteriora

produsul şi panoul acestuia.

În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui incendiu, electrocutare

sau deteriorarea produsului (deformare, corodare sau spargere).

y

Cât timp această unitate este conectată la priza de perete c.a., aceasta nu va fi deconectată de la sursa de

alimentare c.a. chiar dacă o opriţi de la ÎNTRERUPĂTOR.

y

La deconectarea cablului, ţineţi de ştecăr şi scoateţi-l din priză.

Dacă firele din interiorul cablului de alimentare se deconectează, acest lucru poate

cauza izbucnirea unui incendiu.

y

La mutarea produsului, asiguraţi-vă că întâi opriţi alimentarea cu energie. Apoi,

deconectaţi cablurile de alimentare, cablurile antenei şi toate cablurile de conectare.

Televizorul sau cablul de alimentare se pot deteriora, ceea ce poate duce la apariţia

unui pericol de incendiu sau la electrocutare.

y

La mutarea sau la despachetarea produsului, lucraţi cu încă o persoană, deoarece

produsul este greu.

În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat vătămarea corporală.

y

Contactaţi un centru de service o dată pe an pentru a curăţa componentele interne ale

produsului.

Praful acumulat poate cauza defecţiuni mecanice.

y

Pentru service, consultaţi personalul de service calificat. Service-ul este necesar atunci

când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare

sau a ştecherului, vărsarea de lichid sau scăparea de obiecte pe aparat, expunerea la

ploaie sau umezeală a aparatului, nefuncţionarea normală a aparatului sau dacă acesta

a fost scăpat.

y

Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scintilaţie” pe

ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu

produsul.

y

Panoul este un produs de înaltă tehnologie, cu rezoluţia de două până la şase milioane

de pixeli. Este posibil să vedeţi pe panou mici puncte negre şi/sau puncte puternic

colorate (roşii, albastre sau verzi) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o

defecţiune şi nu afectează performanţa şi siguranţa produsului.

Acest fenomen este prezent şi la produse ale terţilor şi nu constituie motiv pentru

schimbarea produsului sau înapoierea banilor.

Advertising
This manual is related to the following products: