LG 84UB980V User Manual

Page 231

Advertising
background image

5

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ENG

R

O

M

Â

N

Ă

y

Îndoiţi cablul antenei între interiorul şi exteriorul clădirii, pentru a împiedica pătrunderea

ploii.

Aceasta ar putea cauza pătrunderea apei în produs şi electrocutarea.

y

La montarea televizorului pe perete, asiguraţi-vă că în urma instalării nu lăsaţi cablul de

alimentare şi cel pentru semnal să atârne în spatele televizorului.

Aceasta poate cauza un incendiu sau electrocutare.

y

Nu conectaţi prea multe dispozitive electrice la o singură priză electrică multiplă.

În caz contrar, acest lucru poate provoca un incendiu cauzat de supraîncălzire.

y

Nu scăpaţi produsul şi aveţi grijă ca acesta să nu cadă când conectaţi dispozitivele

externe.

În caz contrar, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

Desiccant

y

Nu lăsaţi materialul de ambalare anti-umezeală sau ambalajul de vinilin la îndemâna

copiilor.

Dacă este înghiţit, materialul de protecţie împotriva umezelii este nociv. Dacă o

persoană înghite material din greşeală, încercaţi să îi induceţi voma şi mergeţi la cel

mai apropiat spital. În plus, ambalajul de vinilin poate cauza sufocare. Nu îl lăsaţi la

îndemâna copiilor.

y

Nu lăsaţi copiii să se urce pe sau să se agaţe de televizor.

În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.

y

Aveţi grijă cum depozitaţi la deşeuri bateriile consumate, pentru a feri copiii de pericolul

de a le înghiţi.

În cazul în care un copil înghite o baterie, transportaţi-l imediat la medic.

y

Nu introduceţi un conductor (cum ar fi beţişoare metalice) în unul din capetele cablului

de alimentare atunci când celălalt capăt este conectat la terminalul de intrare din

perete. De asemenea, nu atingeţi cablul de alimentare imediat după ce l-aţi conectat la

terminalul de intrare din perete.

Există riscul electrocutării.

(În funcţie de model)

y

Nu aşezaţi sau depozitaţi substanţe inflamabile în apropierea produsului.

Există riscul de explozie sau de incendiu, ca urmare a manevrării neatente a

substanţelor inflamabile.

y

Nu scăpaţi în produs obiecte metalice, cum ar fi monede, ace de păr, beţişoare sau fire

de sârmă, şi nici produse inflamabile, cum ar fi hârtie sau chibrituri. Copiii trebuie să fie

foarte atenţi când sunt în apropierea produsului.

Există pericol de electrocutare, incendiu sau vătămare corporală. Dacă scăpaţi un corp

străin în produs, deconectaţi cablul de alimentare şi contactaţi centrul de service.

Advertising
This manual is related to the following products: