LG 84UB980V User Manual

Page 180

Advertising
background image

22

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

ENG

Č

ES

K

Y

Použití bezpečnostního systému Kensington

(Tato funkce není dostupná u všech modelů.)

y

Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.

Konektor bezpečnostního systému Kensington se

nachází na zadní straně televizoru. Další informace

o instalaci a používání naleznete v návodu přiloženém

k bezpečnostnímu systému Kensington nebo na

webové stránce http://www.kensington.com.

Kabelem bezpečnostního systému Kensington spojte

televizor a stolek.

Zajištění televizoru na stěně

(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)

1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní

držáky a šrouby na zadní straně televizoru.

- Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby,

nejprve je vyjměte.

2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů.

Poloha nástěnného držáku musí odpovídat poloze

šroubů s okem na zadní straně televizoru.

3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí

pevného provazu.

Dbejte, aby byl provaz natažen rovnoběžně

s vodorovným povrchem.

y

Dbejte, aby děti nešplhaly nebo se nevěšely na

televizor.

UPOZORnĚnÍ

y

Použijte podložku nebo skříňku, která je

dostatečně pevná a velká, aby unesla televizor.

y

Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí

dodávky. Můžete je získat u svého lokálního

prodejce.

POZnÁMKA

Advertising
This manual is related to the following products: