LG 84UB980V User Manual

Page 301

Advertising
background image

7

OHUTUSJUHISED

ENGEE

ST

I

ETTEVAATUST

y

Paigaldage toode paika, kus ei esine raadiolaineid.

y

Välisantenni ja elektriliinide vahele peab jääma piisavalt ruumi, et vältida nende kokku-

puutumist, kui antenn peaks kukkuma.

See võib põhjustada elektrilöögi!

y

Ärge asetage toodet ebastabiilsetele või kaldus pindadele. Vältige ka vibreerivaid pin-

dasid ning pindasid, mis ei kanna toote raskust.

Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.

y

Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise

vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.

y

Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote

tagumisele küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise

vältimiseks hoolikalt.

y

Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid/-tarvikuid.

y

Antenni ühendamisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga.

Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju või elektrilöögi!

y

Soovitame vaadata telerit vähemalt kauguselt, mis võrdub teleri diagonaali 2 kuni 7

kordse pikkusega.

Teleri pikemaajalise vaatamine võib põhjustada ähmast nägemist.

y

Kasutage ainult määratud tüüpi patareisid.

Valede patareide kasutamine võib kaugjuhtimispulti kahjustada.

y

Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid.

Nii võivad patareid üle kuumeneda ja lekkida.

y

Patareid tuleb hoida eemale liigsest kuumusest, st otsesest päikesevalgusest, avatud leegiga kaminast ja

elektrisoojendist.

y

ÄRGE asetage mittetaaslaetavaid patareisid laadimisseadmesse.

Advertising
This manual is related to the following products: