LG 84UB980V User Manual

Page 131

Advertising
background image

7

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ENG

PO

LS

K

I

PRZESTROGA

y

Produkt należy ustawić w miejscu, w którym nie występują zakłócenia spowodowane

falami radiowymi.

y

Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca między anteną zewnętrzną a liniami zasi-

lania, aby zapobiec ich zetknięciu w razie upadku anteny.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.

y

Urządzenia nie wolno instalować w miejscach, z których mógłby spaść, takich jak nie-

stabilne półki lub powierzchnie pochyłe. Należy unikać także miejsc, gdzie występują

drgania lub podtrzymanie całości produktu jest niemożliwe.

W przeciwnym razie produkt może spaść lub przewrócić się, co grozi obrażeniami ciała

lub uszkodzeniem urządzenia.

y

W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie należy zabezpieczyć go przed

ryzykiem przewrócenia się. W przeciwnym wypadku produkt może przewrócić się i

spowodować obrażenia.

y

W przypadku montażu produktu na ścianie należy przykręcić uchwyt montażowy zgodny ze standardem

VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji urządzenia za pomocą uchwytu ściennego

(opcjonalnego) należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.

y

Korzystać można jedynie z wyposażenia dodatkowego i akcesoriów zalecanych przez producenta.

y

Podczas instalacji anteny należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu

serwisowego.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe lub ryzyko

porażenia prądem elektrycznym.

y

Zalecamy oglądanie telewizji z zachowaniem odległości od ekranu co najmniej 2–7 razy

większej niż długość przekątnej ekranu.

Oglądanie telewizji przez zbyt długi czas może spowodować problemy z ostrością wi-

dzenia.

y

Należy używać baterii tylko określonego typu.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie pilota zdalnego ste-

rowania.

y

Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przegrzanie się baterii i wyciek

elektrolitu.

y

Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury, np. poprzez wystawienie na bezpośrednie

działanie światła słonecznego, umieszczenie w pobliżu otwartego kominka lub grzejnika elektrycznego.

y

Baterii jednorazowego użytku NIE wolno umieszczać w ładowarce.

Advertising
This manual is related to the following products: