LG 84UB980V User Manual

Page 35

Advertising
background image

A-35

MAKING CONNECTIONS

Magyar

Továbbítja a fejhallgató jelét a TV-készülékéről egy

külső eszközre. A következő ábra alapján csatlakoz-

tassa a külső eszközt a TV-készülékhez a fejhallgató

segítségével.

y

Fejhallgató csatlakoztatásakor az

AuDiO menü

elemei nem működnek.

y

Az optikai digitális audiokimenet nem áll

rendelkezésre csatlakoztatott fejhallgató mellett.

y

Fejhallgató-ellenállás: 16 Ω

y

A fejhallgató maximális hangteljesítménye:

0,627-1,334 mW

y

A fejhallgató-csatlakozó átmérője: 0,35 cm

MEgJEgYZÉS

polski

To połączenie umożliwia przesyłanie dźwiękowego

sygnału z telewizora do urządzenia zewnętrznego.

Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy połączyć

za pomocą przewodu audio w sposób pokazany na

poniższej ilustracji.

y

Po podłączeniu słuchawek pozycje menu

AuDiO

będą zablokowane.

y

Po podłączeniu słuchawek optyczne cyfrowe

wyjście audio nie jest dostępne.

y

Impedancja słuchawek: 16 Ω

y

Maksymalna moc dźwięku dla wyjścia

słuchawkowego: od 0,627 do 1,334 mW

y

Rozmiar gniazda słuchawek: 0,35 cm

uWAgA

Česky

Přenáší signál sluchátek z televize do externího

zařízení. Spojte externí zařízení a televizor se

sluchátky podle následujícího vyobrazení.

y

Položky nabídky

ZVuK při připojení sluchátek

nejsou aktivní.

y

Výstup optického digitálního zvuku při připojení

sluchátek není k dispozici.

y

Impedance sluchátek: 16 Ω

y

Maximální výkon sluchátek: 0,627 mW až

1,334 mW

y

Velikost konektoru pro sluchátka: 0,35 cm

pOZNÁMKA

Slovenčina

Slúži na prenos signálu slúchadiel z televízora do

externého zariadenia. Prepojte externé zariadenie a

televízor pomocou slúchadiel podľa nasledujúceho

obrázku.

y

Po pripojení slúchadiel sa deaktivujú položky

ponuky

ZVuK.

y

Optický digitálny zvukový výstup nie je po

pripojení slúchadiel k dispozícii.

y

Impedancia slúchadiel: 16 Ω

y

Max. zvukový výkon slúchadiel: 0,627 mW až

1,334 mW

y

Veľkosť konektora slúchadiel: 0,35 cm

pOZNÁMKA

Română

Transmite semnalul pentru căşti de la televizor la

un dispozitiv extern. Conectaţi dispozitivul extern şi

televizorul cu căştile aşa cum se arată în ilustraţia

următoare.

y

Elementele meniului

AuDiO sunt dezactivate

când conectaţi o cască.

y

Ieşirea audio digitală optică nu este disponibilă

când conectaţi o cască.

y

Impedanţă căşti: 16 Ω

y

Ieşirea audio maximă a căştilor: 0,627 mW - 1,334

mW

y

Dimensiunea mufei căştilor: 0,35 cm

NOTĂ

Български

Предава сигнала от слушалките от телевизора към

външно устройство. Свържете външното устройство

с телевизора чрез слушалките, както е показано на

следната фигура.

y

Елементите от менюто

ЗВУК са забранени

при свързване на слушалки.

y

Оптичен цифров аудиоизточник не е на

разположение, когато свързвате слушалки.

y

Съпротивление на слушалки: 16 Ω

y

Максимална изходна мощност на слушалки:

от 0,627 mW до 1,334 mW

y

Размер на жака на слушалките: 0,35 см

ЗАБЕЛЕЖКА

Advertising
This manual is related to the following products: