LG 84UB980V User Manual

Page 10

Advertising
background image

A-10

MAKING CONNECTIONS

Srpski

Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću

RF kabla (75 Ω).

y

Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite

skretnicu antenskog signala.

y

Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač

signala da biste postigli bolji kvalitet slike.

y

Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana

antena, usmerite antenu u odgovarajućem

smeru.

y

Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz

uređaj.

y

Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby

Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

NApOMENA

hrvatski

Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću

RF kabela (75 Ω).

y

Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite

razdjelnik signala.

y

Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo

signala kako biste postigli bolju kvalitetu slike.

y

Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu,

pokušajte je okrenuti u pravom smjeru.

y

Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s

proizvodom.

y

Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital, Dolby

Digital Plus, HE-AAC

NApOMENA

Shqip

Lidheni TV-në me një prizë të antenës në mur me një

kabllo RF (75 Ω).

y

Përdorni ndarës sinjali për të lidhur më shumë se

2 televizorë.

y

Nëse cilësia e figurës është e dobët, instaloni

përforcues sinjali për ta përmirësuar.

y

Nëse cilësia e figurës është e dobët me një

antenë të lidhur, mundohuni ta vendosni antenën

në drejtimin e duhur.

y

Kablloja e antenës dhe konvertuesi nuk jepen me

televizorin.

y

Audioja e mbështetur DTV: MPEG, Dolby Digital,

Dolby Digital Plus, HE-AAC

ShËNiM

Bosanski

Povežite TV na utičnicu zidne antene RF kablom (75 Ω).

y

Ako želite koristiti više od dva TV uređaja,

upotrijebite frekvencijsku skretnicu antenskog

signala.

y

Ako je kvalitet slike loš, instalirajte pojačivač

signala pravilno kako biste poboljšali kvalitet

slike.

y

Ako je kvalitet slike loš i pored povezane

antene, pokušajte ponovo okrenuti antenu u

odgovarajućem smjeru.

y

Kabl antene i pretvarač se ne isporučuju.

y

Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital, Dolby

Digital Plus, HE-AAC

NApOMENA

Македонски

Поврзете го телевизорот со ѕиден приклучок за

антена со RF кабел (75 Ω).

y

За користење на повеќе од 2 телевизори

употребете разделник на сигнал.

y

Ако квалитетот на сликата е слаб, правилно

инсталирајте засилувач на сигнал за

подобрување на квалитетот на сликата.

y

Ако квалитетот на сликата е слаб кога е

поврзана антена, обидете се да ја насочите

антената во правилна насока.

y

Кабелот за антената и конвертерот не се

испорачуваат.

y

Поддржано DTV аудио: MPEG, Dolby Digital,

Dolby Digital Plus, HE-AAC

ЗАБЕЛЕШКА

Русский

Подключите телевизионный кабель (антенна 75 Ω) к

входному гнезду в ТВ (Antenna/Cable).

y

Для подключения нескольких телевизоров

используйте антенный разветвитель.

y

Если после подключения антенны качество

изображения плохое, направьте антенну в

правильном направлении.

y

При плохом качестве изображения правильно

установите усилитель сигнала, чтобы

обеспечить изображение более высокого

качества.

y

Антенный кабель и преобразователь в

комплект поставки не входят.

y

Поддерживаемый формат DTV Audio: MPEG,

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

ПРИМЕЧАНИЕ

Advertising
This manual is related to the following products: