Liikumistundliku kaugjuhtimis- puldi kasutamine – LG 84UB980V User Manual

Page 323

Advertising
background image

29

LIIKUMISTUNDLIKU KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

ENGEE

ST

I

Hääle tuvastamine

Hääle tuvastamise funktsiooni kasutamiseks on

vaja võrguühendust.

1. Vajutage hääle tuvastamise nuppu.

2. Kui teleri ekraanil kuvatakse vasakul hääle kuva

aken, öelge, mida soovite öelda.

• Kui räägite liiga kiiresti või liiga aeglaselt, võib

hääle tuvastamine nurjuda.

• Kasutage kaugjuhtimispulti MAGIC näost

maksimaalselt 10 cm kaugusel.

• Tuvastusmäär sõltub kasutaja omadustest

(hääl, hääldus, hääletoon ja kiirus) ja kesk-

konnast (müra ja TV helitugevus).

Liikumistundliku kaugjuhtimis-

puldi registreerimine

Kaugjuhtimispuldi MAGIC registreerimine

BACK

HOME

P

MY APPS

(Rullik)

Kaugjuhtimispuldi MAGIC kas-

utamiseks tuleb pult esmalt teleriga

siduda.

1 Sisestage patareid kaugjuhtimispulti

MAGIC ja lülitage teler sisse.

2 Osutage kaugjuhtimispuldiga

MAGIC teleri suunas ja vajutage

kaugjuhtimispuldil

BACK

HOME

P

MY APPS

Rullik (nupp

OK).

* Kui kaugjuhtimispuldi MAGIC

registreerimine ebaõnnestub,

lülitage teler välja ja uuesti sisse

ning proovige uuesti.

Kaugjuhtimispuldi MAGIC registreeringu tühista-

mine

(TAGASI)

(Home)

Vajutage nuppe

(TAGASI) ja

(Home) samaaegselt viie sekundi

jooksul, et kkaugjuhtimispuldi MAGIC

ühendus katkestada.

* Vajutades ja hoides all nuppu

(VÄLJU LIVE'i) saate korraga

kaugjuhtimispuldi MAGIC

registreeringu tühistada ja puldi

ümber registreerida.

Liikumistundliku kaugjuhtimis-

puldi kasutamine

y

Selleks, et kursorit

kuvataks ekraanil, raputage

kaugjuhtimispulti MAGIC kergelt

paremale ja vasakule või

vajutage nuppe

(Home),

,

.

(Mõne telerimudeli puhul

kuvatakse kursor kettanupu

keeramisel.)

y

Kui kursorit ei ole konkreetse

aja jooksul kasutatud või

kui kaugjuhtimispult MAGIC

asetatakse tasasele pinnale,

kursorit enam ei kuvata.

y

Kui kursor ei liigu sujuvalt, saate

kursori lähtestada kursoriga

ekraani servale liikudes.

y

Lisafunktsioonidest tulenevalt

tühjenevad kaugjuhtimispuldi

MAGIC patareid tavapuldi

patareidega võrreldes kiiremini.

Advertising
This manual is related to the following products: